Hoeveel mantelzorgers werken er in uw bedrijf?

"Combinatiedruk neemt toe in participatiesamenleving", zo kopte het SCP in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Nederlanders zijn steeds drukker met het combineren van betaald werk en mantelzorg. En, zo concludeerde het SCP: "Werkende mantelzorgers hebben gemiddeld meer last van psychische vermoeidheid dan niet-zorgende werknemers en hun ziekteverzuim neemt toe."


Hoeveel van uw werknemers combineren hun werk met zorgtaken en lopen daarmee risico op overbelasting? Bereken het zelf.


Bereken het aantal mantelzorgers in uw organisatie